Assemblea AFA de l'escola Can Roca 02-12-2020 Estimades famílies, Dimecres dia 2 es va celebrar virtualment l'assemblea ordinària de l'AMPA, amb l'ordre del dia que prèviament s'havia comunicat. Durant l'assemblea, es van explicar els treballs, projectes i propostes de cadascuna de les comissions que componen l'AMPA, així com el detall d'ingressos i despeses, tot això referit al curs passat 2019-2020. Tot això es recull en un pdf que us adjuntem a aquesta circular. En l'assemblea, es va presentar la nova candidatura per a la junta de l'AMPA, per als anys 2020-2022, que va ser aprovada per majoria absoluta dels assistents. També es va abordar com a ordre del dia, el canvi de denominació d'AMPA ESCOLA CAN ROCA a AFA ESCOLA CAN ROCA, amb la finalitat d'adaptar el nom als diferents models de família que existeixen en la nostra societat. Aquest punt també va ser aprovat per majoria absoluta dels assistents. Així doncs, iniciarem els tràmits per al canvi a AFA ESCOLA CAN ROCA. Finalment,...

read more