Assemblea AFA de l’escola Can Roca 02-12-2020

Estimades famílies, Dimecres dia 2 es va celebrar virtualment l’assemblea ordinària de l’AMPA, amb l’ordre del dia que prèviament s’havia comunicat.

Durant l’assemblea, es van explicar els treballs, projectes i propostes de cadascuna de les comissions que componen l’AMPA, així com el detall d’ingressos i despeses, tot això referit al curs passat 2019-2020.

Tot això es recull en un pdf que us adjuntem a aquesta circular.

En l’assemblea, es va presentar la nova candidatura per a la junta de l’AMPA, per als anys 2020-2022, que va ser aprovada per majoria absoluta dels assistents. També es va abordar com a ordre del dia, el canvi de denominació d’AMPA ESCOLA CAN ROCA a AFA ESCOLA CAN ROCA, amb la finalitat d’adaptar el nom als diferents models de família que existeixen en la nostra societat. Aquest punt també va ser aprovat per majoria absoluta dels assistents.

Així doncs, iniciarem els tràmits per al canvi a AFA ESCOLA CAN ROCA.

Finalment, us informem que inaugurem nova pàgina web, més intuïtiva, visual i senzilla per a navegar i de fàcil accés des del mòbil. Aquest és l’enllaç: La nova web de l’AMPA Can Roca! www.afacanroca.org

Finalment agrair-vos als 401 socis el fet de continuar formant part de la vostra AFA, i aquells que no ho són, animar-vos al fet que us sumeu, ja que una mínima aportació, des de l’AFA la transformem en felicitat per als nostres nens.

Asamblea AFA de la escuela Can Roca 02-12-2020

Estimadas familias, El pasado miércoles día 2 se celebró virtualmente la asamblea ordinaria del AMPA, con el orden del día que previamente se había comunicado.

Durante la asamblea, se explicaron los trabajos, proyectos y propuestas de cada una de las comisiones que componen el AMPA, así como el detalle de ingresos y gastos, referido al curso pasado 2019-2020.

Todo ello se recoge en un pdf que os adjuntamos a esta circular.

En la asamblea, se presentó la nueva candidatura para la junta del AMPA, para los años 2020- 2022, que fue aprobada por mayoría absoluta de los asistentes. También se abordó como orden del día, el cambio de denominación de AMPA ESCOLA CAN ROCA a AFA ESCOLA CAN ROCA , con la finalidad de adaptar el nombre a los distintos modelos de familia que existen en nuestra sociedad. Este punto también fue aprobado por mayoría absoluta de los asistentes.

Así pues, iniciaremos los trámites para el cambio a AFA ESCOLA CAN ROCA.

Finalmente, os informamos que inauguramos nueva página web, más intuitiva, visual y sencilla para navegar y de fácil acceso desde el móvil. Este es el enlace: ¡La nueva web del AMPA Can Roca! www.afacanroca.org

Por último, agradeceros a los 401 socios el seguir formando parte de vuestra AFA, y aquellos que no lo son, animaros a que os suméis, ya que una mínima aportación, desde la AFA la transformamos en felicidad para nuestros peques.