Comissions

Prenent com a premissa que totes les actuacions de l’AFA estan basades en el projecte educatiu de l’escola, i amb la finalitat de maximitzar la productivitat de l’associació, es constitueixen comissions de treball.

COMISSIÓ DE MENJADOR

Responsable: Mari Carmen Fernández i Montserrat Solanelles

Responsable de valorar el funcionament d’aquest servei, assegurant que es compleixin tots els requisits de qualitat, higiene i salut.

comedor.ampacr@gmail.com

COMISSIÓ ECONÓMICA

Responsable: Janet Fernández

Responsables dels fons de l’AFA, pressupost al principi de cada curs escolar i un balanç al final del mateix per poder organitzar les activitats amb realisme i compromís de compliment de les activitats programades.

tesoreria.ampacr@gmail.com

COMISSIÓ PROJECTES DE L’ESCOLA

Responsable: Sandra González, Bea Gil i Beatriz Benítez

Aquesta comissió es crea amb la finalitat de treballar mà a mà amb el projecte educatiu de l’escola, com a pares hem d’ajudar al desenvolupament correcte del projecte educatiu. Els pares no haurien d'educar als seus fills al marge dels centres educatius. Família i escola no poden treballar aïllades.

proyectos.ampacr@gmail.com

COMISSIÓ DE LLIBRES I BIBLIOTECA

Responsable: Janet Fernández i Bea Benítez

Comissió responsable de la socialització de llibres i que de forma progressiva es puguin compartir i aprofitar els de diferents cursos.

biblioteca.ampacr@gmail.com

COMISSIÓ DE FESTES

Responsable: Mari Carmen Fernández i Sonia Romero

Aquesta comissió té l’objectiu principal d’estimular la participació de les famílies en les diferents activitats festives i culturals organitzades per l’escola, que normalment són: Castanyada, Festival de Nadal, Carnaval, Festa de la Primavera, etc. 

fiestas.ampacr@gmail.com

COMISSIÓ DE EXTRAESCOLARS I CASALS

Responsables: Emilie Ferrer, Marta Carol i Mariano Scalcione

Són les responsables d’organitzar i gestionar el funcionament amb l’empresa que el porta a terme les activitats que es realitzen fora de l’horari lectiu.
També són les encarregades de coordinar íntegrament la millor proposta de Casal d’Estiu perquè els nens que participen puguin gaudir de les seves vacances escolars en un entorn que els és propi i conegut.

extraescolar.ampacr@gmail.com

COMISSIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: Sandra González

Són responsables de l’implantar i mantenir l’adaptació de l’AFA a la LOPD

COMISSIÓ DE FOTOS

Responsable: Elena Fernández
Responsable de coordinar íntegrament el millor pla d’acció per fer les fotos de Nadal , fi de curs i orles.

fotos.ampacr@gmail.com

COMISSIÓ DE ROBA ESCOLA

Responsable: Agnès Galban i Isabel Villanueva

Responsables de la venda de bates i roba esportiva de l’escola, així com la gestió amb proveïdors i possibles canvis, tant en el disseny com en el material d'aquests.

ropa.ampacr@gmail.com

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

Responsable: Bea Gil, Isabel Villanueva i Eva Fernández

Són les responsables d’establir una relació fluida i directa entre els pares, l’AFA i l’escola per apropar l’escola a les famílies. Són les responsables de gestionar la informació interna i externa.
També són responsables de mantenir relacions amb l’ajuntament i les AFA d’altres centres públics de Castelldefels per afavorir l’enriquiment mutu entre aquests.

comunicacion.ampacr@gmail.com