ACOLLIDA MATINAL

Espai Bon Dia

Scolarest durà a terme la gestió de l’acollida matinal (ESPAI BON DIA)

L’horari de l’acollida és de dilluns a divendres de 7:45 a 9:00h. Cal portar els nens directament al menjador de l’escola.

És un servei a disposició de totes les famílies de l’escola i se’n pot fer ús de manera fixa durant tot l’any o de manera eventual, pagant en ambdós casos una quota.

PREUS CURS 2023-2024

Per a fer ús dels serveis, cal registrar-se obligatòriament mitjançant l’app SCOLAREST DIGITAL, abans de l’inici del curs escolar.
Per tractar temes relacionats amb l’acollida matinal s’ha de contactar amb la coordinadora, la Débora Cornellas al telèfon 630 988 565.

Hora límit per l’acollida: 8:50h.

Forma de pagament: Rebuts domiciliats a mes vençut

Rebuts impagats: En cas d’impagament o de retorn de rebuts, es procedirà a donar de Baixa temporalment del servei fins a la regularització de la situació. Els rebut retornats ocasionen un import afegit de costos de devolució de 5,00€.

Contacta amb nosaltres

Comissió Menjador AFA Can Roca