Gràcies a la subvenció de l’Ajuntament de Castelldefels l’escola ha pogut contractar una monitora dedicada exclusivament a atendre els nens i nenes amb necessitats especials durante l’horari de menjador.

Mitjançant aquesta col·laboració s’ha garantit la correcta atenció a aquests infants i les seves famílies durant l’horari d’el mig dia, alhora que es potencien els valors de diversitat de la nostra escola.

Des de la nostra AFA valorem de manera molt positiva aquesta col·laboració, que esperem perduri en el temps.