Gràcies a la subvenció de l’Ajuntament de Castelldefels l’escola ha pogut adquirir nous Chromebook i més material tecnològic per als nostres infants.

Mitjançant aquesta col·laboració els nens i nenes de l’escola poden disposar de material tecnològic de gran qualitat i treballar capacitats clau com la digitalització i la robòtica.

Des de la nostra AFA valorem de manera molt positiva aquesta col·laboració, que esperem que perduri en el temps.